[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE_MyOffice 1.2 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
    หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินกิจกรรม E-Filing สพฐ.
 


เรื่อง : รายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯปี 2554
ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1141


                   สพป.สงขลาเขต 2 จึงขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯปี 2554 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯปี 2554
                  เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯปี 2554(จำนวน 35 โรง) ที่ สพป.สงขลา 2 ได้จัดประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานต่างๆไปแล้วในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554 ณ ร.ร.บ้านโคกเมา  สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีโรงเรียนขาดบุคลากรด้้านคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯได้ถูกต้องและเป็นไปตามคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่ สพฐ.กำหนด

ดังนี้

1.นายทวีรัตน์ เทพนะ   ศูนย์ ICT สพป.สข.2  0878373794

2. นายพิรม บุญญคง    ศึกษานิเทศน์ฯ          0865972888

3.นายสมศักดิ์ แก้วสุกผ่อง  รร.วัดหินเกลี้ยง   อ.หาดใหญ่    0818984764ลอ

4.นายโดม เชื้อแหลม        รร.ท่าจีนอุดมวิทยา   อ.หาดใหญ่   0849995149

5. นายสุรัตน์ แซ่เล่             รร.บ้านกำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ    0869629553

6.นายอดิศักดิ์ คชสงคราม    รร.บ้านเนินนิมิตร  อ.รัตภูมิ    0892935525

7. นายกฤติยา  พูลแก้ว       รร.บ้านเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ   0824321589

8.นายธนกร นพสุวรรณ       รร.วัดรัตนวราราม  อ.รัตภูมิ  0814902801

9. นายวัชรพล ทองขจร     รร.บ้านหน้าวัดโพธิ์ อ. คลองหอยโข่ง 0896539665

10.นายภานุวัฒน์ วังเจริญ  ศูนย์ ICT สพป.สข.2   0869621635ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ข้อสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 1 มี.ค. 2555
      ร.ร.บ้านเขาพระ (ด่วนที่สุดภายในวันนี้ โครงการครูคืนถิ่น) 30 ธ.ค. 2554
      ร.ร.บ้านเก่าร้าง (ด่วนที่สุดภายในวันนี้ โครงการครูคืนถิ่น) 30 ธ.ค. 2554
      ขอความร่วมมือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตอบแบบสอบถาม 29 ธ.ค. 2554
      โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 29 ธ.ค. 2554

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร : 074258249
taweerath2008@hotmail.com ,tel 0878373794 : ลิขสิทธิ์ T&T 2010
ict